ក្រុងខ្មែរហ្វាយនែន ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មឥណទានឯកត្តជនដើម្បីយកទៅធ្វើការពង្រីកដើមទុន អោយស្របតាមមុខជំនួញរបស់អ្នក

លក្ខខណ្ឌ័ឥណទាន

 • រូបីយវត្ថុ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លាអាមេរិក និងប្រាក់បាតថៃ
 • ទំហំឥណទានចាប់ ពី ២០០,០០០ រៀល ទៅ ២០,០០០,០០០ រៀល
 • កាប្រាក់លក្ខណៈបត់បែន (តាមការចរចារ)
 • របៀបសងលក្ខណៈបត់បែន (តាមការចរចារ)
 • រយះពេលរហូតដល់ ៣៦ ខែ

 

តំរូវការរបស់អតិថិជន

 • ភេទប្រុស រឺក៏ភេទស្រី អាយុចាប់ពី ១៨ ទៅដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
 • មានអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដផ្ទាល់ខ្លួន
 • មានប្រវត្តិជាប្រជាពលរដ្ឋល្អ
 • មានដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតិច ២៥ ភាគរយ
 • មានសមត្ថភាពបង់សងត្រឡប់

តំរូវការឯកសារ

 • ប្លង់ដី និងផ្ទះ លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិ ដី និងផ្ទះ និងឯកសារទាក់ទងដែលមានតំលៃស្មើ
 • លិខិតបញ្ជាក់ពីចំណូល និងចំណាយ
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ គេហទំព័រដីម សេវាកម្ម