ផ្ញើរប្រវត្តិរូបជាមួយ និងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ៖
ផ្ទះលេខ ៩៩ ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ័សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៨១/០៨៩ ៨៤ ០៩ ០៩
អ៊ីម៉ែលៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 កំណត់សំគាល់

 យើង និងធ្វើការទាក់ទងមកសម្ភាសន៍ក្នុងករណីបេក្ខជនមានឱកាសជាប់នៅដំណាក់ការទីមួយ

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ គេហទំព័រដីម ឱកាសការងារ ដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការ